Blog

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Chełmie w dniach 25-28 października br. była gospodarzem XXXII Forum Państwowych Wyższych Szkół Zawodowych Parlamentu Studentów RP. Z tej okazji nasza Uczelnia gościła przedstawicieli Samorządów Studenckich z całej Polski. Uczestnicy podczas obrad i spotkań dzielili się własnymi doświadczeniami i pogłębiali wiedzę dotyczącą uczelnianych jednostek samorządowych. W programie Forum odbyły się panele szkoleniowe, debata z kandydatami na funkcję Przewodniczącego PSRP oraz obrady i sprawozdanie z działalności FPWSZ. Odbyto także wiele dyskusji na temat wchodzącej w życie Ustawy o szkolnictwie wyższym i nauce. Ważną częścią spotkania było zwiedzanie przez uczestników Centrum Studiów Inżynierskich PWSZ w Chełmie. Integracji służyło m.in. zwiedzanie Podziemi Chełmskich oraz spotkania kuluarowe. Całość zjazdu honorowym patronatem objęli JM prof. nadzw. dr hab. inż. Arkadiusz Tofil, Rektor PWSZ w Chełmie, Senator RP Józef Zając, Wicemarszałek Sejmu RP Beata Mazurek oraz Prezydent Miasta Chełm Agata Fisz.

W dniach 22.03.2018-25.03.2018r. w Kościelisku odbyło się Forum PWSZ i FUN. Spotkanie miało na celu nie tylko pogłębianie więzi oraz wzajemnej znajomości wśród społeczności akademickiej, ale także pobudzenie i intensyfikowanie wiedzy dotyczącej uczelnianych jednostek samorządowych oraz praw, obowiązków jak i potencjału, który tworzy Uczelnia dla studentów. Spotkanie te odzwierciedliło postawę oraz stopień zaangażowania studentów w życie Uczelni, co usprawnia jej rozwój oraz wytycza nowe wyzwania.

W dniach 10-12 listopada 2017 roku odbył się VII Ogólnopolski Zjazd Forum Uczelni Niepublicznych w murach Wyższej Szkoły Ekonomii, Prawa i Nauk Medycznych w Kielcach. Członkowie Prezydium FPWSZ: Przewodniczący FPWSZ Marcin Różycki oraz Wiceprzewodniczący FPWSZ Damian Wietrak mieli okazję uczestniczyć podczas tego ważnego wydarzenia. Pobyt podczas Forum był świetną okazją do wymiany wizji oraz pomysłów wspólnego Zjazdu marcowego w 2018 roku. Na ogromne podziękowaniazasługuje Samorząd WSEPiNM a w szczególności Alicja Ciszek oraz Sebastian Pietrala, którzy stanęli na wysokości zadania i zadbali o najmniejsze szczegóły przy organizacji Zjazdu. Jednocześnie 11 listopada zostały wybrane nowe Władze Statutowe Forum Uczelni Niepublicznych, które w świetle przyjętego jednocześnie podczas VII Zjazdu FUN Statutu, rozpoczną pełnić swoje funkcje od 1 stycznia 2018 roku przez najbliższy rok. Przedstawiamy nowowybrany skład organów kolegialnych Forum Uczelni Niepublicznych: Zarząd Forum UN: Przewodniczący FUN: Patryk LISIECKI Członkowie Zarządu: Klaudia JASICA Kamil DOLNY Szymon MATCZAK Alicja CISZEK Piotr CICHOCKI Jan MOSKAL

Podczas jubileuszowego XXX Forum Państwowych Wyższych Szkół Zawodowych, które odbyło się w murach Państwowej Wyższej Szkoły Techniczno- Ekonomicznej im. ks. Bronisława Markiewicza w Jarosławiu został podpisany list intencyjny pomiędzy Forum Państwowych Wyższych Szkół Zawodowych Parlamentu Studentów Rzeczypospolitej Polskiej a Forum Uczelni Niepublicznych reprezentowanymi przez Przewodniczącego Elekta FPWSZ Marcina Różyckiego oraz Przewodniczącego FUN Maksymiliana Prusaka. Pierwszym wspólnym założeniem oprócz wymiany doświadczeń oraz poglądów jest również zorganizowanie w marcu 2018 roku wspólnego Zjazdu obu Komisji Branżowych, na którym poruszone zostaną wspólne problemy jak również wizje obu środowisk akademickich. Cieszymy się na współpracę z Forum Uczelni Niepublicznych jak również mamy nadzieję, że porozumienie obu środowisk przyniesie obopólną i owocną korzyść odnośnie naszych wspólnych projektów i działań dla obu Komisji Branżowych.

Państwowa Wyższa Szkoła Techniczno-Ekonomiczna im. ks. Bronisława Markiewicza w Jarosławiu była gospodarzem XXX Forum Państwowych Wyższych Szkół Zawodowych. Spotkanie miało na celu nie tylko pogłębianie więzi oraz wzajemnej znajomości wśród społeczności akademickiej, ale także pobudzenie i intensyfikowanie wiedzy dotyczącej uczelnianych jednostek samorządowych oraz praw, obowiązków jak i potencjału, który tworzy Uczelnia dla studentów. Spotkanie te odzwierciedliło postawę oraz stopień zaangażowania studentów w życie Uczelni, co usprawnia jej rozwój oraz wytycza nowe wyzwania. W jego trakcie odbyły się wybory do Prezydium, przedstawiamy nowy skład: Przewodniczący: Marcin Różycki (PWSZ w Chełmie), Wiceprzewodniczący: Damian Wietrak (PWSZ w Chełmie), Sekretarz: Mateusz Ostrowski (PWSZ w Oświęcimiu), Członkowie Prezydium: Krystian Stankiewicz (PWSTE w Jarosławiu), Maciej Frątczak (PWSZ w Płocku), Kasia Dycha (PWSZ w Kaliszu), Kamil Bańka (PWSZ w Chełmie), Agata Orłowska (PWSZ we Włocławku).

W dniach 20-23 kwietnia 2017 w Kościelisku odbyła się XXIII Krajowa Konferencja Parlamentu Studentów RP. Jak co roku przedstawiciele środowiska studenckiego w całej Polski mieli możliwość spotkania się w celu wymiany doświadczeń, nabywania wiedzy oraz udziału w szkoleniach. Po oficjalnym rozpoczęciu Konferencji, jednym z ważniejszych punktów programu był panel dyskusyjny pt.: „Jakość kształcenia w Polsce i w Europie – podobieństwa i różnice”. Gościem specjalnym był Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego – Jarosław Gowin, który wyraził chęć spotkania się z członkami Parlamentu Studentów RP oraz Przewodniczącymi Komisji Branżowych. Podczas Konferencji Krajowej odbyło się również otwarte posiedzenie Rady Studentów, na którym m.in. zostały przedstawione postulaty studentów do projektów założeń do Ustawy 2.0 oraz obecna sytuacja finansowa PSRP, a także podsumowanie Krajowej Konferencji.

Wszystkich samorządowców studenckich z Polski serdecznie zapraszamy na XXIII Krajową Konferencję Parlamentu Studentów Rzeczypospolitej Polskiej, która odbędzie się w dniach 20-23 kwietnia 2017 roku w Kościelisku (k. Zakopanego) w powiecie tatrzańskim. Po dwóch latach przerwy wracamy do tego uroczego miejsca, które stało się już symboliczne dla PSRP. Krajowa Konferencja Parlamentu Studentów RP jest największą w Polsce konferencją skierowaną do samorządów studenckich. Tradycyjnie będzie to wydarzenie skupiające liderów środowiska studenckiego z całej Polski, w trakcie którego zostaną podjęte ważne dyskusje poświęcone sytuacji studentów w naszym kraju. Zasadniczym celem konferencji jest wypracowanie rozwiązań i dobrych praktyk, które będą korzystnie wpływać na rozwój polskiego szkolnictwa wyższego, szczególnie wobec wyzwań związanych z Ustawą 2.0. Rejestracja oraz szczególowe informacje dot. konferencji są dostępne na stronie www.konferencja.psrp.org.pl

Spotkanie z Ministrem Nauki i Szkolnictwa Wyższego zwieńczyło tegoroczne Forum Państwowych Wyższych Szkół Zawodowych. W Tarnowie w otwartej dyskusji z wicepremierem wzięli udział przedstawiciele najważniejszych organizacji studenckich w kraju. Debata nie pozostawiła złudzeń – głęboka reforma szkolnictwa wyższego jest konieczna. Jej powodzenie zależy jednak od tego, czy uda się zbudować porozumienie ze środowiskiem akademickim, naukowym i studenckim. Spotkanie z przedstawicielem rządu poprzedził panel ekspercki. Poprowadzili go Arkadiusz Michalik i Jakub Kajmowicz, założyciele Centrum Wspierania Inicjatyw Młodzieżowych. Poruszano kwestie m.in. roli studentów w ocenie jakości kształcenia, czy ich udziału w pracach organów kolegialnych. – Chcemy, żeby młodzi ludzie przy pomocy tych narzędzi mogli manifestować swoje poglądy i mieli realny wpływ to, co dzieje się w uczelni – mówił Grzegorz Kądzielawski, szef Gabinetu Politycznego Wiceprezesa Rady Ministrów. Wtórował mu Michał Moskal z Zarządu Krajowego NZS. – Procentowy udział studentów w senacie uczelni, czy radach wydziałów powinien być jeszcze większy – dodał. Podczas…

Czytaj dalej

W dniu 18 marca 2017 roku na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu odbyło się III posiedzenie Radu Studentów Parlamentu Studentów RP. Z ramienia Komisji PWSZ PSRP uczestniczyli w niej: Przewodnicząca Komisji Agata Orłowska, Zastępca Przewodniczącej Bartosz Budny oraz członek Komisji Damian Wietrak. Przedstawiciele środowisk studenckich debatowali na temat nadchodzących zmian w szkolnictwie wyższym oraz Ustawą 2.0. Zostało zaprezentowane m. in. sprawozdanie finansowe, powołanie nowego Rzecznika Praw Studenta oraz składy Komisji Parlamentu Studentów RP, w których znalazło się czterech przedstawicieli Państwowych Wyższych Szkół Zawodowych. Agata Orłowska (PWSZ Włocławek), Damian Wietrak (PWSZ Chełm) oraz Kornel Musiał (KPSW w Jeleniej Górze) zostali powołani do Komisji ds. Projektów oraz Sylwia Bogdan (PWSZ Suwałki) znalazła się w składzie Komisji ds. Informacji i Promocji. Zostały przekazane również informacje dotyczące XXIII Krajowej Konferencji, która odbędzie się w kwietniu br. Przewodniczący PSRP Tomasz Tokarski zaplanował również szkolenie nt. komunikacji interpersonalnej. Następne powiedzenie Rady Studentów zaplanowano podczas XXIII Konferencji…

Czytaj dalej

W dniach 17 – 19 lutego 2017 roku w murach Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej we Włocławku odbyło się posiedzenie Komisji. Komisja m. in. wprowadziła zmiany do statutu, analizowała obecną sytuację Państwowych Wyższych Szkół Zawodowych, wypracowała postulaty wobec powstania założeń do Ustawy 2.0 oraz przygotowała wstępny plan obrad na XXIX Forum Sprawozdawczo – Wyborcze, które odbędzie się w Tarnowie.

10/51