Archiwa kategorii: newsy

Wszystkich samorządowców studenckich z Polski serdecznie zapraszamy na XXIII Krajową Konferencję Parlamentu Studentów Rzeczypospolitej Polskiej, która odbędzie się w dniach 20-23 kwietnia 2017 roku w Kościelisku (k. Zakopanego) w powiecie tatrzańskim. Po dwóch latach przerwy wracamy do tego uroczego miejsca, które stało się już symboliczne dla PSRP. Krajowa Konferencja Parlamentu Studentów RP jest największą w Polsce konferencją skierowaną do samorządów studenckich. Tradycyjnie będzie to wydarzenie skupiające liderów środowiska studenckiego z całej Polski, w trakcie którego zostaną podjęte ważne dyskusje poświęcone sytuacji studentów w naszym kraju. Zasadniczym celem konferencji jest wypracowanie rozwiązań i dobrych praktyk, które będą korzystnie wpływać na rozwój polskiego szkolnictwa wyższego, szczególnie wobec wyzwań związanych z Ustawą 2.0. Rejestracja oraz szczególowe informacje dot. konferencji są dostępne na stronie www.konferencja.psrp.org.pl

Tomasz Tokarski (przewodniczący PSRP)   W miniony weekend Zjazd Parlamentu Studentów RP wybrał nowe władze statutowe, które rozpoczną swoją dwuletnią kadencję od 1 stycznia przyszłego roku. Pracami organizacji pokieruje Tomasz Tokarski z Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II. Zgodnie z procedurą wyborczą obecny Przewodniczący PSRP, Ariel Wojciechowski, zwołał sesję zwyczajną Zjazdu delegatów na dzień 5 listopada 2016 r. na godzinę 15:00, jednocześnie rozpisując wybory do Prezydium Zjazdu. W wyniku przeprowadzonego głosowania podczas XX posiedzenia Rady Studentów oraz wyborów uzupełniających, które odbyły się drogą elektroniczną, wybrano Tobiasza Folaka z Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Marka Koniecznego z Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie oraz Angelikę Karbową z Politechniki Łódzkiej, która także została przewodniczącą składu Prezydium. Według Statutu Parlamentu Studentów RP Zjazd jest organem uchwałodawczym, w skład którego wchodzą delegaci powołani przez właściwy organ samorządu studenckiego uczelni wyższej w Polsce. W tym roku udział w nim wzięło 154 delegatów, którzy dysponowali 301 głosami.…

Czytaj dalej

Wszystkich Przewodniczących Samorządów Studenckich serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w XXIII Konwencie Przewodniczących, który odbędzie się w dniach 4-6 listopada 2016 r. Celem przedsięwzięcia jest przygotowanie konkluzji, które pomogą sformułować stanowisko PSRP wobec Ustawy 2.0. oraz nakreślenie wizji Organizacji na kolejne lata. Listopadowy Konwent rozpoczniemy tradycyjnie od Gali Nagród Środowiska Studenckiego ProJuvenes. Wydarzenie, podczas którego chcemy uhonorować najciekawsze inicjatywy życia studenckiego, będzie miało miejsce już po raz czwarty. W tym roku uroczystość wręczenia nagród laureatom nastąpi w Hotelu Novotel Airport. Sobota to ważny dzień dla przyszłości Parlamentu Studentów RP. Przewodniczący Samorządów Studenckich rozpoczną dzień od dyskusji na temat Ustawy 2.0, której celem będzie wypracowanie wspólnych wniosków i zaleceń. Opracowane tezy stanowić będą ważny materiał dla PSRP w kontekście dalszych prac nad projektem Ustawy. Następnie uczestnicy Konwentu przejdą do rozmowy o samej Organizacji zatytułowanej, korzystając z polskiej klasyki, Quo Vadis PSRP, która ma na celu podsumowanie dotychczasowej działalności Organizacji oraz określenie charakteru dalszego działania. Panel ten zakończy Konwent…

Czytaj dalej

Rejestracja delegatów i obserwatorów na sesję zwyczajną XXIV Zjazdu Delegatów Parlamentu Studentów Rzeczypospolitej Polskiej Posiedzenie sesji zwyczajnej XXIV Zjazdu Parlamentu Studentów Rzeczypospolitej Polskiej odbędzie się 5 listopada 2016 roku w Warszawie i rozpocznie się o godz. 15:00. Prezydium Zjazdu Decyzją Rady Studentów PSRP do Prezydium Zjazdu zostali wybrani: Angelika Karbowa (Politechnika Łódzka) – Przewodnicząca, Tobiasz Folak (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie) – Wiceprzewodniczący, Marek Konieczny (Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie) – Wiceprzewodniczący. Przyjmowanie zgłoszeń delegatów Przypominamy, że zgodnie ze Statutem PSRP właściwy organ uczelnianego samorządu studenckiego powołuje jednego delegata na Zjazd, którego zgłasza przewodniczący właściwego organu uczelnianego samorządu studenckiego. Wzór zgłoszenia delegata na Zjazd wersja .doc, wersja.pdf Wzór zgłoszenia delegata na Zjazd z uwzględnieniem wzoru porozumienia dotyczącego wyłonienia wspólnego delegata na Zjazd wersja .doc, wersja .pdf Warunkiem skutecznego zarejestrowania delegata na Zjazd jest przesłanie skanu zgłoszenia podpisanego przez właściwe osoby na adres zjazd@psrp.org.pl lub dostarczenie oryginału do Biura PSRP oraz wypełnienie formularza zgłoszeniowego, który…

Czytaj dalej

Drodzy Samorządowcy ! Mamy zaszczyt zaprosić Was do udziału w XXVIII Forum Państwowych Wyższych Szkół Zawodowych w Białej Podlaskiej. Samorząd Studencki Państwowej Szkoły Wyższej im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej oraz Komisja Państwowych Wyższych Szkół Zawodowych Parlamentu Studentów Rzeczypospolitej Polskiej, mają zaszczyt zaprosić na XXVIII Forum Sprawozdawczo – Szkoleniowe Państwowych Wyższych Szkół Zawodowych, które odbędzie się w dniach 27 – 30 października 2016r. w Białej Podlaskiej. Podczas Forum odbędzie się posiedzenie Komisji PWSZ PSRP. Ponadto zapraszamy do udziału w licznych szkoleniach i panelach dyskusyjnych, które będą poruszały zagadnienia dotyczące jakości kształcenia oraz wejścia na rynek pracy. Mamy nadzieję że przygotowany przez nas plan będzie atrakcyjny dla osób, które postanowią wziąć udział w XXVIII Forum PWSZ.   Liczne warsztaty i spotkania będą nam towarzyszyły przez klika dni trwania Forum. Wydarzenie na Facebook’u     Formularz Zgłoszeniowy XXVIII Forum     Harmonogram XXVIII Forum  

Parlament Studentów Rzeczypospolitej Polskiej zaprasza samorządowców na trzecia już edycję Konferencji Ekspertów Praw Studenta! Konferencja odbędzie się w dniach 25-28 sierpnia br. Przypominamy, że udział w Konferencji jest bezpłatny. W dniach 25-28 sierpnia 2016 roku odbędzie się III Konferencja „Prawa i obowiązki studenta – metodyka prowadzenia szkoleń” organizowana przez Parlament Studentów RP. Wydarzenie dedykowane jest przedstawicielom samorządów studenckich, którzy zajmują się szkoleniami dla studentów z zakresu praw i obowiązków studenta. Strona Akademii PSRP: www.akademia.psrp.org.pl. Rejestracja na konferencję: ZAREJESTRUJ SIĘ

W dniu 18 czerwca podczas XVIII Posiedzenia Rady Studentów Parlamentu Studentów RP w Kielcach. Adam Artymiuk, obecny przewodniczący Komisji Państwowych Wyższych Szkól Zawodowych PSRP, został wybrany na nowego członka Rady Studentów PSRP. Adam otrzymał największa ilość głosów. Gratulujemy ! 

W niedzielę, 22 maja, odbyła się sesja nadzwyczajna XXIII Zjazdu Parlamentu Studentów Rzeczypospolitej Polskiej. Nowym Przewodniczącym został Ariel Wojciechowski z Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie.   Naszym zadaniem jest zachowanie ciągłości funkcjonowania Organizacji oraz realizacja celów statutowych dla dobra i pożytku polskich studentów. – mówił Wojciechowski na Zjeździe – Najbliższe miesiące to czas, w którym czeka nas praca nad ugruntowaniem stabilności działania Organizacji, realizacją zaplanowanych projektów, takich jak Konferencja Ekspertów Praw Studenta, 71. Board Meeting Europejskiej Unii Studentów oraz przygotowaniem XXIV Zjazdu PSRP, który wybierze nowe władze statutowe PSRP. Chcemy aby nowy zespół otrzymał stabilną i prężnie działającą Organizację.   Zgodnie ze Statutem PSRP, Zjazd na wniosek Rady Studentów odwołał ze stanowiska    dotychczasowego Przewodniczącego, Mateusza Mrozka i powołał na jego miejsce Ariela Wojciechowskiego. Zmiany personalne w organizacji były związane z otrzymaniem przez Radę Wykonawczą informacji o problemie zdrowotnym Mrozka, który uniemożliwiał mu dalsze sprawowanie funkcji Przewodniczącego oraz…

Czytaj dalej

W dniach 17-20 marca 2016, odbyło się XXVII Forum Państwowych Wyższych Szkół Zawodowych z całej Polski. W zjeździe udział wzięło ponad 90 delegatów z 36 uczelni PWSZ w Polsce. Podczas zjazdu sprawozdawczo wyborczego, Komisja pełniąca kadencje 2015-2016 przedstawiła roczne sprawozdanie z działalności komisji, po czym nastąpił moment wyborów. W wyborach na stanowisko Przewodniczącego Komisji PWSZ PSRP na kadencje 2016-2017 został wybrany ADAM ARTYMIUK Państwowa Szkoła Wyższa im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej. Adam Artymiuk w kadencji 2015-2016 pełnił funkcje zastępcy przewodniczącego Komisji. W wyborach na stanowisko Zastępcy Przewodniczącego Komisji PWSZ PSRP na kadencje 2016-2017 została wybrana ALEKSANDRA ZACHARIASZ Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa Im. Angelusa Silesiusa w Wałbrzychu. Aleksandra Zachariasz w kadencji 2015-2016 pełniła role sekretarza Komisji W wyborach na stanowisko Sekretarza Komisji PWSZ PSRP na kadencje 2016-2017 został wybrany ŁUKASZ KIEŁCZEWSKI  Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Elblągu. Łukasz Kiełczewski w kadencji 2015-2016 pełnił funkcje członka komisji. W wyborach na członków Komisji PWSZ PSRP na kadencje 2016-2017, wybrani…

Czytaj dalej

Już po raz 22 zapraszamy Was na Krajową Konferencję Parlament Studentów Rzeczypospolitej Polskiej W Jastrzębiej Górze będziecie mieli do dyspozycji 40 różnych wydarzeń, pogrupowanych w innowacyjnej formie bloków tematycznych o różnej skali trudności (również w ramach bloków) i w najróżniejszych formach. 23 panelistów do Waszej dyspozycji już w kwietniu! informacje dot. XXII Krajowej Konferencji Formularz Zgłoszeniowy Rejestracja tylko do 18 marca !!

10/11