O nas

Forum Państwowych Wyższych Szkół Zawodowych Parlamentu Studentów Rzeczypospolitej Polskiej

Forum PWSZ PSRP jest formalnym zrzeszeniem samorządów studenckich Państwowych Wyższych Szkół Zawodowych, które zostały wpisane do rejestru komisji branżowych na podstawie uchwały Rady Wykonawczej PSRP.

Jest to organizacja pełniąca funkcję doradczą Parlamentu Studentów Rzeczpospolitej Polskiej. Zadaniem FPWSZ PSRP jest reprezentowanie interesu studentów studiujących w sektorze państwowym wobec władzy państwowej na najwyższym szczeblu. Prezydium FPWSZ PSRP bierze udział w opiniowaniu projektów aktów prawnych dotyczących studentów oraz w imieniu studentów przedstawia ich propozycje w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Organizacja ma za zadanie wspierać projekty studentów na terenie całego kraju oraz inicjować działania na rzecz środowiska studenckiego.