Blog

I posiedzenie Rady Studentów Parlamentu Studentów Rzeczypospolitej Polskiej kadencji 2017/2018 odbyło się w dniach 20-22 stycznia w Warszawie. Udział w posiedzeniu Rady Studentów z ramienia PWSZ wzięli: Przewodnicząca KPWSZ : Agata Orłowska Członek Rady Studentów PSRP : Sylwia Bogdan Pełnomocnik ds. kształcenia zawodowego w Polsce : Damian Wietrak od lewej : Damian Wietrak, Agata Orłowska, Sylwia Bogdan Piątek był dniem szkoleniowym. Szkolenia prowadził m.in. Marcin Chałupka z zakresu praw dot. szkolnictwa wyższego. Sobota była dniem I posiedzenia Rady Studentów    

21.12.2016 w Karkonoskiej Państwowej Szkole Wyższej w Jeleniej Górze odbyły się szkolenia z zakresu praw i obowiązków studenta, które poprowadził Dawid Knara: Członek Rady Wykonawczej Parlamentu Studentów Rzeczypospolitej. Po szkoleniach była możliwość zadawania pytań przez studentów i maturzystów z zakresu prawa szkolnictwa wyższego. Na pytania odpowiadali : – Dawid Knara : Członek Rady Wykonawczej Parlamentu Studentów Rzeczypospolitej, – Agata Orłowska : Przewodnicząca Komisji PWSZ, – Kornel Musiał : Przewodniczący Samorządu KPSW w Jeleniej Górze, – Paweł Ćwiąkało : w latach 2008-2013 członek Parlamentu Samorządu Studentów Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Organizatorzy wydarzenia: – Samorząd Studencki KPSW w Jeleniej Górze – Fundacja Merkury – Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego – Parlament Studentów Rzeczypospolitej Polskiej

25 listopada 2016 roku odbyło się Ogólnopolskie Szkolenie Liderów Samorządów Studentów organizowane przez Państwową Wyższą Szkołę Zawodową w Płocku. W szkoleniu wzięło udział około trzydzieścioro członków Samorządów Studenckich z całego kraju. Uczestnicy mieli okazję dowiedzieć się między innymi jak skutecznie pracować w zespole oraz współpracować z lokalnymi mediami. W szkoleniu udział wzięła m.in Agata Orłowska – Przewodnicząca Komisji PWSZ PSRP, Mateusz Bieńkowski oraz Beata Małecka – Honorowi Członkowie Komisji PWSZ PSPR oraz Bartosz Budny – członek Komisji PWSZ PSRP. Poniżej krótka fotorelacja z wydarzenia.  

Podczas XXVIII Forum Państwowych Wyższych Szkół Zawodowych w wyniku głosowania podjęli decyzję, że kolejne, XXIX Forum PWSZ odbędzie się w Tarnowie. Znamy już także datę tego wydarzenia – zjazd dojdzie do skutku w dniach 9-12.03.2017 roku. Więcej szczegółów wkrótce…

Agata Orłowska (przewodnicząca Komisji PWSZ PSRP) W dniach 27-20.10.2016 w Białej Podlaskiej odbyło się XXVIII Forum PWSZ. Jest nam niezmiernie miło poinformować, że wskutek wyborów uzupełniających, mających miejsce na XXVIII Forum Państwowych Wyższych Szkół Zawodowych w Białej Podlaskiej, funkcję Przewodniczącej Komisji PWSZ PSRP objęła Agata Orłowska – studentka Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej we Włocławku. Życzymy Agacie oraz całej komisji wielu sukcesów !  Nowy skład komisji XXVIII Forum PWSZ w Białej Podlaskiej

Tomasz Tokarski (przewodniczący PSRP)   W miniony weekend Zjazd Parlamentu Studentów RP wybrał nowe władze statutowe, które rozpoczną swoją dwuletnią kadencję od 1 stycznia przyszłego roku. Pracami organizacji pokieruje Tomasz Tokarski z Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II. Zgodnie z procedurą wyborczą obecny Przewodniczący PSRP, Ariel Wojciechowski, zwołał sesję zwyczajną Zjazdu delegatów na dzień 5 listopada 2016 r. na godzinę 15:00, jednocześnie rozpisując wybory do Prezydium Zjazdu. W wyniku przeprowadzonego głosowania podczas XX posiedzenia Rady Studentów oraz wyborów uzupełniających, które odbyły się drogą elektroniczną, wybrano Tobiasza Folaka z Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Marka Koniecznego z Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie oraz Angelikę Karbową z Politechniki Łódzkiej, która także została przewodniczącą składu Prezydium. Według Statutu Parlamentu Studentów RP Zjazd jest organem uchwałodawczym, w skład którego wchodzą delegaci powołani przez właściwy organ samorządu studenckiego uczelni wyższej w Polsce. W tym roku udział w nim wzięło 154 delegatów, którzy dysponowali 301 głosami.…

Czytaj dalej

Wszystkich Przewodniczących Samorządów Studenckich serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w XXIII Konwencie Przewodniczących, który odbędzie się w dniach 4-6 listopada 2016 r. Celem przedsięwzięcia jest przygotowanie konkluzji, które pomogą sformułować stanowisko PSRP wobec Ustawy 2.0. oraz nakreślenie wizji Organizacji na kolejne lata. Listopadowy Konwent rozpoczniemy tradycyjnie od Gali Nagród Środowiska Studenckiego ProJuvenes. Wydarzenie, podczas którego chcemy uhonorować najciekawsze inicjatywy życia studenckiego, będzie miało miejsce już po raz czwarty. W tym roku uroczystość wręczenia nagród laureatom nastąpi w Hotelu Novotel Airport. Sobota to ważny dzień dla przyszłości Parlamentu Studentów RP. Przewodniczący Samorządów Studenckich rozpoczną dzień od dyskusji na temat Ustawy 2.0, której celem będzie wypracowanie wspólnych wniosków i zaleceń. Opracowane tezy stanowić będą ważny materiał dla PSRP w kontekście dalszych prac nad projektem Ustawy. Następnie uczestnicy Konwentu przejdą do rozmowy o samej Organizacji zatytułowanej, korzystając z polskiej klasyki, Quo Vadis PSRP, która ma na celu podsumowanie dotychczasowej działalności Organizacji oraz określenie charakteru dalszego działania. Panel ten zakończy Konwent…

Czytaj dalej

Rejestracja delegatów i obserwatorów na sesję zwyczajną XXIV Zjazdu Delegatów Parlamentu Studentów Rzeczypospolitej Polskiej Posiedzenie sesji zwyczajnej XXIV Zjazdu Parlamentu Studentów Rzeczypospolitej Polskiej odbędzie się 5 listopada 2016 roku w Warszawie i rozpocznie się o godz. 15:00. Prezydium Zjazdu Decyzją Rady Studentów PSRP do Prezydium Zjazdu zostali wybrani: Angelika Karbowa (Politechnika Łódzka) – Przewodnicząca, Tobiasz Folak (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie) – Wiceprzewodniczący, Marek Konieczny (Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie) – Wiceprzewodniczący. Przyjmowanie zgłoszeń delegatów Przypominamy, że zgodnie ze Statutem PSRP właściwy organ uczelnianego samorządu studenckiego powołuje jednego delegata na Zjazd, którego zgłasza przewodniczący właściwego organu uczelnianego samorządu studenckiego. Wzór zgłoszenia delegata na Zjazd wersja .doc, wersja.pdf Wzór zgłoszenia delegata na Zjazd z uwzględnieniem wzoru porozumienia dotyczącego wyłonienia wspólnego delegata na Zjazd wersja .doc, wersja .pdf Warunkiem skutecznego zarejestrowania delegata na Zjazd jest przesłanie skanu zgłoszenia podpisanego przez właściwe osoby na adres zjazd@psrp.org.pl lub dostarczenie oryginału do Biura PSRP oraz wypełnienie formularza zgłoszeniowego, który…

Czytaj dalej

Drodzy Samorządowcy ! Mamy zaszczyt zaprosić Was do udziału w XXVIII Forum Państwowych Wyższych Szkół Zawodowych w Białej Podlaskiej. Samorząd Studencki Państwowej Szkoły Wyższej im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej oraz Komisja Państwowych Wyższych Szkół Zawodowych Parlamentu Studentów Rzeczypospolitej Polskiej, mają zaszczyt zaprosić na XXVIII Forum Sprawozdawczo – Szkoleniowe Państwowych Wyższych Szkół Zawodowych, które odbędzie się w dniach 27 – 30 października 2016r. w Białej Podlaskiej. Podczas Forum odbędzie się posiedzenie Komisji PWSZ PSRP. Ponadto zapraszamy do udziału w licznych szkoleniach i panelach dyskusyjnych, które będą poruszały zagadnienia dotyczące jakości kształcenia oraz wejścia na rynek pracy. Mamy nadzieję że przygotowany przez nas plan będzie atrakcyjny dla osób, które postanowią wziąć udział w XXVIII Forum PWSZ.   Liczne warsztaty i spotkania będą nam towarzyszyły przez klika dni trwania Forum. Wydarzenie na Facebook’u     Formularz Zgłoszeniowy XXVIII Forum     Harmonogram XXVIII Forum  

Parlament Studentów Rzeczypospolitej Polskiej zaprasza samorządowców na trzecia już edycję Konferencji Ekspertów Praw Studenta! Konferencja odbędzie się w dniach 25-28 sierpnia br. Przypominamy, że udział w Konferencji jest bezpłatny. W dniach 25-28 sierpnia 2016 roku odbędzie się III Konferencja „Prawa i obowiązki studenta – metodyka prowadzenia szkoleń” organizowana przez Parlament Studentów RP. Wydarzenie dedykowane jest przedstawicielom samorządów studenckich, którzy zajmują się szkoleniami dla studentów z zakresu praw i obowiązków studenta. Strona Akademii PSRP: www.akademia.psrp.org.pl. Rejestracja na konferencję: ZAREJESTRUJ SIĘ

20/51